Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Odbiór decyzji w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni w roku ak. 2017/2018

Podział środków z funduszu pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018 Szczegółowe informacje znajdują się w  piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Decyzje w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów, decyzje w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnospranych

Podział środków z funduszu pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

W dniu 06 listopada 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2017/2018Wielkość fontu
Kontrast