Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – Studenci, Doktoranci Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letni są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie […]

Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych – rok akademicki 2020/2021

Tura uzupełniania wniosków o przyznanie zapomogi oraz o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów UJ CM   W systemie USOSweb (zakładka Dla wszystkich > Wnioski) uruchomiona jest możliwość uzupełniania przez studentów i doktorantów wniosków o przyznanie na rok akademicki 2020/2021: zapomogi (wniosek o przyznanie zapomogi powinien zostać złożony do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia na jakie powołuje się wnioskujący); stypendium dla osób niepełnosprawnych (stypendium dla osób niepełnosprawnych […]

Nabór wniosków o stypendium rektora

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2020 roku. Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające dlatego wniosek bez załączników należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wysłać […]

Stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 – Studenci , Doktoranci Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, upływa 30 września 2020 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze zimowym są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Informacji dotyczących ustalania dochodu […]

Komunikat nr 15-2020 Dziekana związany z planowaniem zajęć e-zdalnych na rok akademicki 2020/2021

Kraków, dnia 5 maja 2020 r. Do Kierowników Jednostek WL oraz Koordynatorów zajęć na wszystkich kierunkach nauczanych na Wydziale Lekarskim UJ CM Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że prace nad programem nauczania na rok akademicki 2020/2021 na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz dietetyce zbliżają się do finalizacji. Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia związane z formą nauczania zdalnego oraz fakt, że większość kadry dydaktycznej posiada obecnie umiejętność posługiwania się narzędziami do e-learningu, zwracam się do Państwa z prośbą […]Wielkość fontu
Kontrast