Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Komunikat nr 15-2020 Dziekana związany z planowaniem zajęć e-zdalnych na rok akademicki 2020/2021

Kraków, dnia 5 maja 2020 r. Do Kierowników Jednostek WL oraz Koordynatorów zajęć na wszystkich kierunkach nauczanych na Wydziale Lekarskim UJ CM Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że prace nad programem nauczania na rok akademicki 2020/2021 na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz dietetyce zbliżają się do finalizacji. Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia związane z formą nauczania zdalnego oraz fakt, że większość kadry dydaktycznej posiada obecnie umiejętność posługiwania się narzędziami do e-learningu, zwracam się do Państwa z prośbą […]

Zmiany w regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia do 30 września 2020 obowiązują nowe zasady składania wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły  znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickim CM

Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Studenci/Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni, a nie złożyli jeszcze wniosku w tej sprawie u koordynatora ds. pomocy materialnej, proszeni są o jak najszybsze dopełnienie formalności. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego termin na złożenie wniosków na semestr letni upływa 31 stycznia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, świadczenie może być przyznane, jeżeli wniosek został złożony do dnia rozdysponowania środków. Przypominamy, że wniosek […]

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

W dniu 5 listopada 2019 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów. Szczegóły znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Regulamin świadczeń socjalnych

Szanowni Państwo, Z dniem 01.10.2019 r. obowiązuje nowy Regulamin w sprawie świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów UJ: Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu JagiellońskiegoWielkość fontu
Kontrast