Ogłoszenia - sprawy socjalne studentów


Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2024/2025

Zapraszamy do skorzystania z oferty miejsc w domach studenckich  Collegium Medicum w Krakowie. Nasza uczelnia posiada nowoczesną i doskonale przygotowaną bazę miejsc w Domach Studenckich:   Obecnie dysponujemy następującą liczbą miejsc w pokojach: ZESPÓŁ DOMÓW STUDENCKICH CM W PROKOCIMIU Prokocim  Miejsca w pokojach 2-os standardowych 556 Miejsca w pokojach 2-os powiększonych 72 Miejsca w pokojach 1-osobowych 36 ŁĄCZNIE 664 ZAPOZNAJ SIĘ Z KOMUNIKATAMI i ZARZĄDZENIAMI DOTYCZĄCYMI FUNKCJONOWANIA DOMÓW STUDENCKICH […]

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Informujemy, że dnia 9 stycznia 2024 roku w systemie USOSweb uruchomiona zostanie możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o stypendium socjalne na  semestr letni upływa 31 stycznia 2024r.  Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o dochodach za 2022 (wydrukowane z USOSweb) Wniosek oraz oświadczenie o dochodach należy wypełnić, […]

Nabór wniosków o stypendium Rektora dla studentów UJ CM

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 w systemie USOSweb (studenci UJ CM)   Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2023 roku. Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające dlatego wniosek bez załączników należy dostarczyć […]

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Informujemy, że dnia 12 września 2023 roku w systemie USOSweb uruchomiona zostanie możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024.   Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym upływa 30 września 2023 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze zimowym są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku. […]

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 23 maja 2023 roku włączona zostanie dla Państwa możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024   W roku akademickim 2023/2024 podstawowym kryterium przyznawania miejsca w Domu Studenckim CM, w ramach I i II tury, jest dochód przypadający na członka rodziny studenta za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz odległość miejsca zamieszkania od Krakowa zgodnie z Zarządzeniem nr 113 […]