Uchwała nr 1/04/2023 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2023/2024.

 

Uchwała nr 1/04/2023
Rady Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów
z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2023/2024.

 

Na podstawie § 30 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2023/2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/ – / Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 


Powrót