Ogłoszenia


Studentki z Uniwersytetu w Louisville (USA) w Krakowie

Dwie studentki ze Stanów Zjednoczonych – Kaci Danielle i Caylee Duncan przyjechały do Krakowa. Studiują one na Uniwersytecie w Louisville w stanie Kentacky (USA) na kierunku lekarsko-dentystycznym. Kaci i Caylee spędziły w Krakowie dwa tygodnie – od 4. do 18 maja br. Wizyta ta to efekt podpisanej umowy pomiędzy tym amerykańskim Uniwersytetem (School of Dentistry) […]

Rady Pedagogiczne w semestrze letnim 2017/2018 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Uprzejmie informuję, że Rady Pedagogiczne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018  dla kierunku lekarsko –dentystycznego odbędą się w następującym terminie: rok I, II, III, IV, V – 7 czerwiec 2018  (czwartek), godzina 11.30 do 14.00, Sala Portretowa nr 033 ul. Montelupich 4 , Instytut Stomatologii UJ CM. Serdecznie zapraszam Opiekunów lat, Koordynatorów przedmiotów oraz przedstawicieli […]

1 czerwca 2018 r., czas wolny od zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 25 maja 2018 r. P.T. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów, Studenci  Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum   Uwzględniając postulaty studentów ustalam w dniu 1 czerwca br.  czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Jednocześnie przypominam o obowiązku odrobienia zajęć dydaktycznych […]

Nowe stawki stypendialne, wzory wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia przekazuje do stosowania, dokument opracowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia pt. „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych” zwany dalej „zasadami przyznawania stypendiów […]

VIII Konferencja Doktorantów UJ CM

19 maja w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie odbyła się VIII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w ramach której uczestnicy studiów doktoranckich zaprezentowali 100 referatów w dziedzinach nauk medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu oraz pokrewnych. Uroczystości otwarcia konferencji przewodniczyła Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. […]

Komunikat dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zainteresowanych uwzględnieniem (przepisaniem) zaliczonego już przedmiotu

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku: wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności; udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet; zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, […]

Informacja o praktykach wakacyjnych 2017/2018 dla studentów kierunku lekarskiego

Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarskiego planujący realizować praktyki wakacyjne we własnym zakresie poza jednostkami wskazanymi przez Dziekanat, powinni zwrócić się z podaniem do wybranej placówki o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zgodnie z obowiązującym programem. Nadzór nad studentami odrabiającymi praktyki powinien sprawować lekarz wyznaczony przez kierownika kliniki/ordynatora oddziału. Następnie Studenci dostarczają […]

Rozpoczęła się rejestracja na 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny

Rozpoczęła się rejestracja na 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, który odbędzie się w dniach 15-18 września 2018 r. w Krakowie. Organizatorami Kongresu są Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy współudziale Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Po sukcesie 2. Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego, który odbył się w dniach 15-18 […]

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” – nabór uczestników

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim do wzięcia udziału w projekcie pt. „Mistrzowie dydaktyki”, który prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w […]

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka 2018

Z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth, ustanowiona została doroczna Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. Po raz pierwszy […]