Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych – Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”. Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane […]

Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM w grupie pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego

 Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w grupie pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM

Komunikat Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM w grupie nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego UJ CM nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi, w celu wyboru 25 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego

  Komunikat Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w grupie nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego UJ CM nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi w celu wyboru 25 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM…

Każdy głos jest słyszany! …czyli co dzieje się z wynikami ankiety oceniającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne

Ocena Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Lekarskim UJCM obejmuje prowadzących zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach III stopnia realizowanych na Wydziale. Ocena zajęć dydaktycznych na WL odbywa się na platformie USOSweb w systemie ciągłym, tzn. od momentu włączenia oceny w danym roku akademickim trwa nieprzerwanie do połowy września (do zakończenia roku akademickiego). Otwarcie systemu wymaga wprowadzenia wszystkich szczegółowych […]

Konkurs #1 POB qLife (ID.UJ) – Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 “Program motywacyjny”

Szanowni Państwo, W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #1, którego celem jest refundacja kosztów publikacji naukowych, zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do renomowanych czasopism naukowych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie prac spełniających kryteria jakościowe określone w Regulaminie Konkursu #1 i znajdujących się w obszarze […]

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Sukces studentów Koła Naukowego Katedry Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM

Działające przy Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Koło Naukowe koordynowane przez dr n. med. Magdalenę Osiewicz odniosło sukces. Wyniki realizowanego od wielu miesięcy projektu dotyczącego poziomu samooceny wiedzy polskich lekarzy dentystów w zakresie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, zostały opublikowane w czasopiśmie Pain Research & Management (IF: 1.701). Oryginalny tytuł brzmi: Osiewicz M, Kojat P, Gut M, Kazibudzka Z, Pytko-Polończyk J. Self-Perceived Dentists’ […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 maj 2020 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 maj 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2018

Rady Pedagogiczne w semestrze letnim 2019/2020 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Uprzejmie informuję, że Rady Pedagogiczne w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dla kierunku lekarsko-dentystycznego odbędą się w dniu 15 czerwca br.: I rok – w godzinach 11.00 do 11.30 II rok – w godzinach 11.30 do 12.00 III rok –  w godzinach 12.00 do 12.30 IV rok –  w godzinach 12.30 do 13.00 V rok – w godzinach 13.00 do 13.30 Wszystkie spotkania odbędą się na platformie Microsoft TEAMS. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w indywidualnych zaproszeniach. Serdecznie zapraszam […]Wielkość fontu
Kontrast