Ogłoszenia


Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 13 listopada br. uczniów I klasy o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu pod opieką […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 października 2018 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 października 2018 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2017

Jeszcze wspominamy lato – wakacyjne praktyki zagraniczne studentek kierunku lekarsko-dentystycznego

Relacja z USA Dwie studentki – Maryna Zelinska i Agnieszka Romańczyk odbyły praktyki wakacyjne w amerykańskim uniwersytecie – University of Louisville School of Dentistry w stanie Kentucky. Praktyki te są organizowane co roku w ramach wymiany międzyuczelnianej po-między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Louisville. Studentki te spędziły na tamtejszym uniwersytecie dwa tygodnie, uczestnicząc w zajęciach […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zasad rozliczanie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019

Informuję, że nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim ze studentami programu Erasmus w grupach liczących 5 lub 6 osób zalicza się 2 godziny do pensum dydaktycznego za 1 godzinę prowadzonych zajęć. W przypadku grup liczących 3 lub 4 osoby przelicznik ten wynosi 1 do 1. Przypominam również, że minimalna liczba studentów niezbędna do […]

Sukces studentów WL na konferencji European Association of Neurosurgical Societies (EANS)

W dniach 21-25 października br. w Brukseli odbyła się konferencja European Association of Neurosurgical Societies (EANS). EANS jest najważniejszą konferencją w Europie i drugą najważniejszą konferencją na świecie w dziedzinie neurochirurgii. Podczas konferencji Dominik Taterra student 5 roku kierunku lekarskiego jako jedyny Polak prezentował swoją pracę pt. „Prevalence of foramen arcuale and its association with headaches […]

Informacja o publicznych obronach pracy doktorskiej WL

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony pracy doktorskiej: w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 13.00  Magdalena Pirowska Tytuł pracy doktorskiej: „Evaluation of selected proinflammatory cytokines in psoriatic and psoriatic arthritis patients with coexisting […]

IV Konferencja Postępy w diabetologii

W dniach 19 i 20 października odbyła się w Krakowie IV Konferencja Postępy w diabetologii. Jej zakres tematyczny obejmował problemy nowoczesnej diabetologii i postępu, który dokonuje się w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Program dwudniowego spotkania obejmował praktyczne informacje na temat nowych leków i sprzętu stosowanych w terapii i monitorowaniu pacjentów z cukrzycą. Przedstawione zostały […]

Zaproszenie do współpracy – Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej UJ CM

Profesor n. med Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej UJ CM, poszukuje doktorantów Wydziału Lekarskiego chętnych do napisania publikacji naukowych do renomowanych czasopism medycznych z udostępnionych danych. Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zrozumienie podstawowych zagadnień statystycznych oraz biegłość w posługiwaniu się zbiorami internetowych bibliotek medycznych. Zgłoszenia proszę wysyłać […]

31 października 2018, godziny dziekańskie z koniecznościa odrobienia zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 26 października 2018 r. P.T. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów, Studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Merlicum Działając na podstawie § 5 Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Collegium Medicum na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu […]

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla studentów i absolwentów WL UJ CM w miesiącu październiku

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów Wydziału Lekarskiego na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w miesiącu październiku. Spotkania są bezpłatne i mogą z nich skorzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym zarejestrowaniu się na spotkanie. Harmonogram spotkań w miesiącu październiku: 23.10.18: Godz. 10.00-13.00, sala 218, CDK WL, ul. Łazarza 16 w Krakowie 30.10.18: Godz. 8.30-11.30, sala […]