Ogłoszenia


Prof. Jacek Józef Pietrzyk oraz prof. Przemko Kwinta laureatami Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Gala Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej przypadający na 19 lutego, dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług w dziedzinie astronomii to nowe święto państwowe, wprowadzone ustawą podpisaną 3 lutego 2020 r. W tym roku kulminacją obchodów Dnia Nauki Polskiej była zorganizowana w Toruniu w dniu 19 lutego 2020 r. Gala Nauki Polskiej, podczas której w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 5 kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2018

Wystawa w Pałacu Sztuki – Bosch rozmawia z Brueglem

Przy ulicy Miodowej, pod numerem 9, mieści się kilka, współdziałających ze sobą luźno ośrodków środowiskowej opieki związanych bliską współpracą z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej UJ CM i krakowskim Szpitalem Uniwersyteckim z myślą o osobach, które przeżyły poważne kryzysy psychiczne. Jednym z nich jest pracowania sztuki Art Studio Miodowa. Pomoc, leczenie, zapobieganie, rehabilitacja w tym ośrodku polega na wspieraniu (trzeba użyć tego terminu) wizualnej twórczości korzystających […]

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dotyczące zebrań wyborczych

Próbny Lekarski Egzamin Końcowy – sesja zimowa 2020

Dnia 8. lutego 2020 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL odbył się kolejny próbny Lekarski Egzamin Końcowy. Wzięli w nim udział studenci wyższych lat studiów oraz absolwenci Kierunku Lekarskiego, łącznie blisko 400 osób. Jego celem było przygotowanie do zdawania właściwego egzaminu, w szczególności zwrócenie uwagi na zagadnienia wymagające poszerzenia wiedzy. Test podobnie jak LEK składał się z 200 pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, […]

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

6 lutego 2020 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Macieja Małeckiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Barbarą Bętkowską-Korpała – Kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii a Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Adama Chrapisińskiego i Zastępcę Dyrektora Martę Rzadkowską. Intencją partnerów tego porozumienia jest rozwijanie współpracy w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem […]

Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Studenci/Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni, a nie złożyli jeszcze wniosku w tej sprawie u koordynatora ds. pomocy materialnej, proszeni są o jak najszybsze dopełnienie formalności. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego termin na złożenie wniosków na semestr letni upływa 31 stycznia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, świadczenie może być przyznane, jeżeli wniosek został złożony do dnia rozdysponowania środków. Przypominamy, że wniosek […]

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) – zaproszenie na spotkanie z prof. S. Kistrynem Prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz prof. R. Olszaneckim reprezentantem WL w pracach przy aplikacji konkursowej

Szanowni Państwo Kadra Naukowa Wydziału Lekarskiego: Zapraszam uprzejmie pracowników naszego wydziału na spotkanie informacyjne dotyczące udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w programie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). W programie spotkania planowane jest wystąpienie Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr Stanisława Kistryna oraz prof. Rafała Olszaneckiego, który reprezentował WL w pracach nad stworzeniem aplikacji konkursowej. Spotkanie planowane jest w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 14.00 w auli Nowej […]

Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 – nabór wniosków

Po raz dziesiąty rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować miasto jako ośrodek naukowy. Władze Krakowa na realizację tegorocznej edycji programu przeznaczyły 500 tys. złotych. Termin składania wniosków upływa 10 lutego. Jak informuje Polska Akademia Umiejętności (PAU), nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty. Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać […]

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie niektórych aspektów udostępniania oraz korzystania z materiałów dydaktycznych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

503.0201.2.2020 Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2020 roku   w sprawie: niektórych aspektów udostępniania oraz korzystania z materiałów dydaktycznych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne wątpliwości i zapytania dotyczące zasad udostępniania i korzystania przez studentów z materiałów dydaktycznych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uprzejmie wyjaśniam i informuję, jak poniżej: Udostępnianie […]Wielkość fontu
Kontrast