Ogłoszenia


Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 maja 2019 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2017.

Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz dietetyka na pierwszym miejscu w rankingu Perspektyw

Szanowni Państwo, Kadra Naukowo-Dydaktyczna i Studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM: W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyła się w Warszawie, już po raz dwudziesty, uroczystość wręczenia dyplomów przedstawicielom najlepszych uczelni i kierunków studiów w rankingu Fundacji Perspektywy. Wydział Lekarski UJ CM otrzymał trzy wyróżnienia dla najlepszych kierunków studiów w Polsce – lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki. […]

Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie pod honorowym patronatem prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – 9 czerwca 2019 r.

W dniu 9 czerwca 2019 r. pod honorowym patronatem prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum odbył się Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie (Zarabie) będący częścią „Pierwszych Dni Sportu”. Rokrocznie w strefach rekreacyjnych odbywają się zawody mające popularyzować sport pod okiem profesjonalnych instruktorów i promocję zdrowia. Podobnie jak w […]

Studentki z Uniwersytetu w Louisville (Kentucky, USA) odwiedziły Kraków

W tym roku już po raz 6, w dniach 2.05-16.05, Instytut Stomatologii Collegium Medicum UJ gościł studentki z Louisville, Kentucky USA. Lura Frye i Katie Hornbuckle odwiedziły Kraków, dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Uniwersytetem w Louisville (School of Dentistry) a Instytutem Stomatologii UJ CM. Wizyta ta była wyjątkowa, ponieważ w tym samym czasie ze studentami kierunku […]

Szkolenie dla osób wnioskujących o przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Szkolenie dla osób wnioskujących o przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia #CSIOZ przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. Początek – godzina 11.00. W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do udziału w […]

Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 12 czerwca 2019 r.

Komunikat w sprawie wskazania wydziałowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia wyborów członków rad dyscyplin na kadencję 2019 – 2022.

Serwis Informacyjny Biblioteki Medycznej UJ CM – dostęp do testowych baz danych

Szanowni Państwo! Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do: ClinicalKey Sudent – interaktywna medyczna platforma edukacyjna, która ułatwia studentom naukę i zamianę informacji w wiedzę. Obejmuje dostęp do: ponad 200 podręczników wydawnictwa Elsevier z 40 specjalności medycznych ponad 85 000 obrazów z możliwością pobrania i wstawienia do prezentacji (instrukcja) ponad 850 filmów video ponad 1500 streszczeń […]

Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 7 czerwca br. uczniów II klasy o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu pod opieką […]

Zwycięstwo studentki Wydziału Lekarskiego w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej

11 maja w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbył się finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo Klaudia Kałuzińska (UJ CM) i Tomasz Kozłowiski (UAM). Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 300 uczestników z uniwersytetów medycznych z całej Polski, którzy w I etapie konkursu rozwiązywali […]

Złoty Jubileusz Absolwentów rocznik 1963 -1969

25 maja 2019 r. spotkaliśmy się w Collegium Nowodworskiego w Krakowie, ul. Św. Anny 12 na Złotym Jubileuszu z okazji 50-lecia uzyskania absolutorium. Rocznik 1963 – 1969. W uroczystości wzięło udział 102 osoby. W 1969 roku 241 studentów Wydziału Lekarskiego uzyskało absolutorium. Na przestrzeni lat odeszło na wieczny dyżur 68 osób. Ich pamięć uczciliśmy tradycyjną […]