Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres 9 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie. Wszystkie informacje zawarto w załączniku: Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim.pdf   

Realizacja projektu utworzenia Platformy Egzaminów Testowych (PET) na Wydziale Lekarskim UJ CM

Szanowni Państwo, Nauczyciele Akademiccy realizujący przedmioty objęte Lekarskim Egzaminem Końcowym,   w związku z realizacją projektu utworzenia Platformy Egzaminów Testowych (PET) na WL UJ CM zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w przygotowaniu pytań do tej platformy. W ostatnich tygodniach otrzymaliście Państwo od Koordynatorów przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym zaproszenia do współudziału w projekcie wraz z instrukcją dotyczącą tworzenia pytań. W sytuacjach, gdy taka prośba nie została do Państwa przesłana prosimy o kontakt […]

Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2022 r.

Kraków, dnia 08.08.2022 r. 503.1130.6.2022 Szanowni Państwo Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM                   W nawiązaniu do komunikatu nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2022 r.  uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o nagrody. Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich muszą być zaopiniowane przez Radę […]

Sprawozdanie z uroczystości Absolutorium studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku 2022

Dnia 18. lipca 2022 roku, w Sali Audytoryjnej Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, odbyło się uroczyste absolutorium wszystkich trzech kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tj. kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyka. Spotkanie prowadzili: Michał Surdacki – kierunek lekarski, Joanna Zawartka – kierunek lekarsko-dentystyczny, Martyna Pietruś – kierunek dietetyka, Katarzyna Sitarz – kierunek lekarski, Aleksandra Miszczyk – […]

Studentka kierunku lekarsko-dentystycznego – Małgorzata Zając w finale 18. edycji międzynarodowego konkursu Julles Allemand Trophy

Małgorzata Zając – studentka V roku kierunku lekarsko-dentystycznego zakwalifikowała się do finału konkursu Julles Allemand Trophy (JAT). Odbywający się od 2004 roku Jules Allemand Trophy to jedyny konkurs w stomatologii estetycznej, w którym biorą udział studenci uniwersytetów z całego świata. Nagrodą Główną w tym konkursie jest 3-miesięczny staż w Katedrze Oral Science, Restorative Dentistry Section na Uniwersytecie w Chieti we Włoszech. JAT odbywa się na blisko 100 uczelniach w 25 europejskich państwach. Do tej pory […]

Laureaci Trofeum „Primus in pathomorphologia” im. dr med. Wojciecha Szczepańskiego

Dnia 28 czerwca br. w Katedrze Patomorfologii UJ CM miała miejsce krótka uroczystość wręczenia po raz kolejny Trofeum „Primus in pathomorphologia” im. dr med. Wojciecha Szczepańskiego. Tegorocznym Laureatem jest student II roku Wydz. Lekarskiego naszej Uczelni Piotr Koceniak (asystent – dr Jacek Czopek), który wykazał się najlepszymi wynikami w studiowaniu patomorfologii w roku akademickim 2021/2022 i odebrał Trofeum wraz z pamiątkowym dyplomem z rąk Kierownika Katedry Patomorfologii, prof. dr hab. Dariusza Adamka. Pamiątkowy dyplom otrzymał […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawie przyjmowania na studia w celu kontynuacji kształcenia od roku akademickiego 2022/23 (dla studentów z uczelni ukraińskich)

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 19 lipca 2022 roku   w sprawie: przyjmowania na studia w celu kontynuacji kształcenia od roku akademickiego 2022/23 (dla studentów z uczelni ukraińskich) wydany na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku  §1 Komunikat dotyczy: obywateli polskich, posiadających w dniu 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy; obywateli Ukrainy, których pobyt […]

USOSweb – rejestracja na lektorat

USOS – rejestracja na lektorat W roku akademickim 2022/2023 rejestracja żetonowa na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS. Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2021/2022 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl  Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło […]

XII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – relacja

25 czerwca 2022 r. w Collegium Nowodworskiego odbyła się XII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Uczestnicy studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich zaprezentowali niemal 40 referatów związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi, o zdrowiu oraz pokrewnych. Uroczystości otwarcia konferencji przewodniczyli: Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Marek Sanak, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki oraz kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim prof. Krzysztof Gil. W gronie wykładowców znaleźli się: […]

Organizacja pracy w dniach 29.06 – 01.07 br. z uwagi na wysoką temperaturę

Szanowni Państwo Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM, Z uwagi na aktualną falę upałów, uprzejmie proszę o zorganizowanie pracy w podległych jednostkach w okresie od dziś, tj. 29 czerwca do dnia 1 lipca br. w taki sposób – by skutki upałów nie były uciążliwe dla pracowników, tj. skrócenie czasu pracy i organizację pracy w sposób rotacyjny – przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek w regulaminowych godzinach pracy. Powyższe nie dotyczy pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach […]