Ogłoszenia


Komunikat nr 10-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 4 kwietnia 2020 r. Dotyczy realizacji zajęć praktycznych metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020   Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w bieżącym roku akademickim rekomendujemy, aby podjęta została przez Państwa realizacja zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń i symulacji. Pełne brzmienie rozporządzenia jest dostępne […]

Konkurs “Supertalenty w Medycynie”

Supertalenty w Medycynie – to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję “Pulsu Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 20 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja/ ). Prawo […]

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Wspomnienie o Pani Profesor Wiesławie Tracz

Prof. dr hab. med. Wiesława Tracz 1939 – 2020 Trudno jest pisać wspomnienie o Pani Profesor Wiesławie Tracz, z którą tak wielu związało swoje życie zawodowe przez ponad 30 lat, którą szanowaliśmy, podziwialiśmy i której działalność i osiągnięcia wystarczyłyby na kilka godnych życiorysów. Wiesława Tracz w urodziła się 2 stycznia 1939 roku w Gorzkowicach (obecnie – powiat piotrkowski, województwo łódzkie). Początkowo Jej życie zawodowe związane było z Łodzią. Tam w 1962 roku ukończyła […]

Uzupełnienie komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL dotyczącego zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 1 kwietnia 2020 r. Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, W uzupełnieniu komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL, uprzejmie informujemy, że funkcjonalność egzaminów testowych jest również dostępna na platformie Pegaz, która obok platformy Microsoft FORMS jest rekomendowanym narzędziem do zdalnego testowania studentów na WL UJ CM. Poniżej przedstawiamy skrócony opis przygotowany przez pana dr. Jacka Urbańca, Kierownika […]

Komunikat nr 9-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 31 marca 2020 r. Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM   Uprzejmie informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć kontaktowych na WL UJ CM możliwe jest przeprowadzenie kolokwiów i zaliczeń przedmiotów za pomocą narzędzi internetowych. Rekomendowanym narzędziem do zaliczeń pisemnych w formie testów jest platforma MS FORMS, dostępna dla wszystkich […]

Komunikat nr 8-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 31 marca 2020 r. Dotyczy realizacji zajęć fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM, Studenci wszystkich kierunków WL   W związku z reorganizacją zajęć na WL wywołaną pandemią COVID-19 uprzejmie prosimy o rozważenie realizacji zajęć fakultatywnych w formie nauczania na odległość i w terminie wcześniejszym niż pierwotnie zaplanowano. Realizację wykładów i seminariów rekomendujemy poprzez wykorzystanie platformy Microsoft Teams. W przypadku […]

Komunikat nr 7-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 24 marca 2020 r. Dotyczy realizacji zajęć seminaryjnych planowanych na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM, Studenci wszystkich kierunków WL   Informujemy, że w związku z przejściem na tryb zdalny nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim możliwa jest realizacja z wyprzedzeniem seminariów i wykładów oraz – w uzgodnionych przypadkach – ćwiczeń planowanych na kolejne miesiące roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem techniki uczenia na odległość. Warunkiem […]

Komunikat nr 6-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 22 marca 2020 r.   Informacja dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku dietetyka WL UJ CM   Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących zajęć e-learningowych przekazujemy uaktualnione zalecenia dotyczące ich realizacji dla studentów kierunku dietetyka. Na podstawie analizy funkcjonowania dostępnych narzędzi do zdalnego nauczania rekomendujemy: Przeprowadzenie wszystkich wykładów i seminariów za pomocą platform zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym, w szczególności programu […]

Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy i wszyscy zainteresowani, Kilka dni temu opublikowany został przewodnik wydany przez chińskich lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Zheijang na czele z profesorem Tingbo Liangiem. W trakcie trwającej pandemii COVID-19 postanowili podzielić się oni swoimi doświadczeniami z opieki nad ponad setką pacjentów walczących z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W chwili obecnej w ich szpitalu z początkowej liczby 168 pacjentów pozostało 2, pozostałych 166 pacjentów uznano za wyleczonych. Handbook of […]Wielkość fontu
Kontrast