Ogłoszenia


Graduation Class of 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Auli Collegium Novum miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na kierunku lekarskim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. W uroczystości udział wzięli prorektor UJ ds. CM prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Dziekan WL UJC prof. dr hab. Maciej Małecki oraz Prodziekan WL ds. anglojęzycznych kierunków studiów prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska, która prowadziła ceremonię. Obecni byli także goście: Konsul Generalny US w Krakowie Pan […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

  Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019   Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawie nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk  

503.1130.2.2021 Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk    uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie w/w nagród za najwybitniejsze i twórcze wyniki badań przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; […]

Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do wsparcia organizacji próbnego LEK

Szanowni Państwo, W związku z planowaną dużą frekwencją studentów i absolwentów WL na próbnym egzaminie LEK zwracamy się z prośbą o deklarację wsparcia organizacyjnego w jego przeprowadzeniu. Egzamin odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w dniu 11 maja 2021 roku o godzinie 15.00. Przewidywany czas egzaminu to 240 min. Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt z panem dr. Konradem Jabłońskim (email: konrad.jablonski@uj.edu.pl ). Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. Maciej Małecki Dziekan WL UJ CM […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 29 kwietnia 2021 r.   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. poz. 668), badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) może […]

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2020

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2020   Uprzejmie zawiadamiam – w nawiązaniu do Komunikatu nr 15 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2020 – że wnioski o nagrody winny być sporządzone […]

Konkurs #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

Szanowni Państwo, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #9, którego celem jest finansowanie niezbędnego serwisu, remontów i napraw oraz przeglądów aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.

  Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019   Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 31 marca 2021 r.

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie zasad zaliczania praktyk na wolontariacie z dnia 12.04.2021

Kraków, dnia 11 kwietnia 2021 r. Wolontariat w związku z pandemią COVID-19 Wolontariat w punktach szczepień Godziny pracy woluntarnej w punktach szczepień prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie mogą być zaliczone na poczet realizowanych bieżących zajęć klinicznych oraz zaległych praktyk wakacyjnych dla studentów VI roku kierunku lekarskiego. Ponadto dla studentów kierunku lekarskiego pozostałych lat wprowadza się możliwość realizacji zajęć dowolnych i praktyk wakacyjnych (zaległych lub planowanych). […]

Konkurs #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”

Szanowni Państwo,     W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Society of the Future – FutureSoc” ogłaszają Konkurs. Celem konkursu jest finansowanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 2 (Incentives) oraz działanie nr 3 (R2R). Do konkursu mogą być […]



Wielkość fontu
Kontrast