Ogłoszenia


Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do wsparcia organizacji próbnego LEK

Szanowni Państwo, W związku z planowaną dużą frekwencją studentów i absolwentów WL na próbnym egzaminie LEK zwracam się z prośbą o deklarację wsparcia organizacyjnego w jego przeprowadzeniu. Egzamin odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w dniu 8 lutego 2021 roku o godzinie 9.00. Przewidywany czas egzaminu to 200 minut. Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt z panem dr. Konradem Jabłońskim (email: konrad.jablonski@uj.edu.pl ).   Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. Maciej Małecki Dziekan WL UJ […]

Piąta edycja Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA – sprawozdanie

W dniach 15-16 stycznia 2020 odbyła się kolejna, piąta już edycja Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA, organizowanego przez kierunek dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Turniej został objęty patronatem honorowym przez prof. Tomasza Grodzickiego – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, prof. Macieja Małeckiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz mgr. Marcina Jędrychowskiego – Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Turnieju wzięło udział […]

Próbny Lekarski Egzamin Końcowy 2021 – edycja zdalna treningowa: WYNIKI

Dnia 11 stycznia 2021 r. z inicjatywy Dziekana WL UJ CM odbył się próbny Lekarski Egzamin Końcowy. Egzamin składał się z 200 pytań i był przeprowadzony w formie zdalnej. Wzięło w nim udział 90 studentów wyższych lat studiów oraz absolwentów Kierunku Lekarskiego oraz 13 lekarzy nostryfikujących dyplom. Celem egzaminu było przygotowanie do zdawania właściwego egzaminu LEK, w szczególności zwrócenie uwagi na zagadnienia wymagające poszerzenia wiedzy. Test podobnie jak LEK składał […]

Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej

Kraków, dnia 15 stycznia 2021 r. 503.1131.1.2021   P.T. Kierownicy Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM   Uprzejmie informuję Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM o: możliwości przedstawienia odpowiednich kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz.U.123, poz. […]

Turniej Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA 2020/2021 – w nowej formule!

W dniach 15-16 stycznia odbędzie się kolejna, piąta już, edycja Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA, który organizowany jest przez Kierunek Dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Nadchodząca edycja Turnieju, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będzie inna niż zawsze. Osobiste spotkanie nie jest możliwe dlatego wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone w wersji online. W Turnieju udział zgłosiło 16 drużyn reprezentujących uczelnie z całej Polski. NUTRIADA to turniej, podczas […]

Ankietowa ocena jakości kształcenia na WL w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że otwarta została ankietowa ocena jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM. https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/ankiety/index Ankieta składa się z 5 pytań dotyczących osób prowadzących zajęcia oraz 6 pytań na temat nauczania zdalnego. Zachęcam do systematycznego wypełniania przypisanych ankiet. Link do ankiety znajduje się w prawym górnym rogu kolejnych wydań Newslettera WL.   Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r.

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019 Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 31 grudnia 2020 r.

Rady Pedagogiczne w semestrze zimowym 2020/2021 – kierunek lekarsko-dentystyczny

Szanowni Koordynatorzy, przedmiotów I, II, III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego Starości poszczególnych lat i grup Uprzejmie zapraszam na Rady Pedagogiczne dla kierunku lekarsko-dentystycznego studia stacjonarne i niestacjonarne, które odbędą się na platformie MS Teams w dniu 20.01.2021 r.: godz. 10.30 I rok godz. 11.00 II rok godz. 11.30 III rok godz. 12.00 IV rok godz. 12.30 V rok Spotkanie będzie dostępne w zespole „Rady pedagogiczne kierunku lekarsko-dentystycznego 2020/2021 w semestrze zimowym“. Szczegółowe informacje zostaną […]

Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM – POB qLife (ID.UJ)

Szanowni Państwo,     W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowi. Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli […]

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM…Wielkość fontu
Kontrast