Ogłoszenia


Uchwała nr 3/04/2024 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2024/2025

  Uchwała nr 3/04/2024 Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarski UJ CM w roku akademickim 2024/2025.   Na podstawie § 30 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala […]

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o stypendia na pobyty studyjne i badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025. Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu wspieranie mobilności studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na Słowacji. Stypendia przeznaczone są również dla mających stałe miejsce zamieszkania na Słowacji studentów, doktorantów oraz postdoktorantów słowackich […]

Zmiana godzin pracy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM w dniu 29 marca 2024 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM będzie czynny do godziny 12.00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Konkurs PAN „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” 2024 – honorowe wyróżnienia dla studentów pracujących naukowo

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2024 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. „Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999 r. Wyróżnienie przyznawane jest dla studentów pracujących naukowo, za wysoko ocenioną, opublikowaną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni. Wnioski w sprawie ww. nagród można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia […]

Tymczasowa zmiana sposobu kontaktu z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego – 5.03.2024

Szanowni Państwo, W związku z tymczasowym brakiem dostępu do poczty elektronicznej dziekanatu Wydziału Lekarskiego (5.03.2024) w domenie @cm-uj.krakow.pl, wszelkie sprawy, zapytania itp., prosimy kierować bezpośrednio na adresy e-mail pracowników w domenie @uj.edu.pl Szczegółowe informacje kontaktowe dostępne są na stronie: https://wl.cm.uj.edu.pl/kontakt/ Dziekanat Wydziału Lekarskiego  

Krakowski Chór Lekarski – zaproszenie do współpracy

W imieniu Krakowskiego Chóru Lekarskiego działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej zapraszamy wszystkich medyków, w tym studentów kierunków medycznych, do wspólnego śpiewania. Próby odbywają się co czwartki o godz. 19:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Krupniczej. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu e-mail: chorlek.krakow@gmail.com lub przez media społecznościowe. Serdecznie zapraszamy! dr med. Ewa Dziewięcka w imieniu Zarządu i Członków Krakowskiego Chóru Lekarskiego

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej WL UJCM dotyczące zebrań w dniach 28 i 29 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami Wydziałowej Komisji Wyborczej: Komunikat nr 2 – zebranie w dniu 28 lutego 2024 r. dla nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego Komunikat nr 3 – zebranie w dniu 29 lutego 2024 r. dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego

Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dotyczący zebrania wyborczego

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM dotyczący planowanego zebrania wyborczego . Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej      

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego – ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz na kierunku pielęgniarstwo

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych do składania wniosków o przyznanie stypendium.  Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2024 r.

Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do wsparcia organizacji próbnego LEK – 19.02.2024

Szanowni Państwo, W związku z planowaną dużą frekwencją studentów i absolwentów WL na próbnym egzaminie LEK zwracamy się z prośbą o deklarację wsparcia organizacyjnego w jego przeprowadzeniu. Egzamin odbędzie się Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL w dniu 19. lutego 2024 o godzinie 12.00. Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt z panem dr. Konradem Jabłońskim – email: konrad.jablonski@uj.edu.pl  Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. Maciej Małecki Dziekan WL UJ Prof. dr hab. Grzegorz […]