Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Lekarskim UJ CM

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich: w dniu 23 września 2019 r. o godz. 13.00 mgr Anny Skałkowskiej Tytuł pracy doktorskiej: „Badanie wpływu wybranych składników zanieczyszczenia powietrza na funkcje komórek odczynu zapalnego in vitro oraz na przebieg kolagenowego zapalenia stawów u myszy” Promotor: prof. dr hab. Janusz […]

Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 13 lutego 2019 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, tj.:  stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim […]

Informacje o publicznych obronach pracy doktorskiej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony  pracy doktorskiej: w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 13.00  mgr Aleksandra Arciszewska Tytuł pracy doktorskiej: „Badanie poczucia obciążenia, funkcjonowania w związku oraz subiektywnego doświadczania choroby u współmałżonków pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych.” Promotor: prof. dr hab. Dominika Dudek Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof […]

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego

Samorząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącycm się na kierunkach lekarskich. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. Pomoc materialna może być przyznana studentowi III, IV, V lub VI roku studiów. Wnioski można składać do 31 października 2018 r. Uchwała nr 279/3947/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się […]

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów składane za pomocą systemu USOSweb   Szanowni studenci, Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >>Dla studentów >> Wnioski). Możliwość składania wniosku w systemie USOSweb zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Student składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę […]

Informacja dotyczącą kredytów studenckich w roku akademickim 2018/2019, o które można składać wnioski w bankach do dnia 20 października 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą kredytów studenckich w roku akademickim 2018/2019, o które można składać wnioski w bankach do dnia 20 października 2018 r.   Szczegóły na stronie poniżej: Kredyty dla studentów i doktorantów   Więcej informacji dotyczących ubiegania się o kredyt, w tym odnośnie niezbędnych zaświadczeń do złożenia wniosku można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego.        

Domy studenckiego dla studentów I roku ! Ważne informacje.

Domy studenckie UJ CM

Praktyki wakacyjne 2017/2018 na kierunku lekarskim

Studenci I, II, III, IV, V roku kierunku lekarskiego planujący realizować praktyki wakacyjne we własnym zakresie poza jednostkami wskazanymi przez Dziekanat, powinni zwrócić się z podaniem do wybranej placówki o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zgodnie z obowiązującym programem. Nadzór nad studentami odrabiającymi praktyki powinien sprawować lekarz wyznaczony przez kierownika kliniki/ordynatora oddziału. Następnie Studenci dostarczają do Dziekanatu zgodę jednostki na realizację praktyki w terminie do 30 maja 2018 r. oraz dokonują […]

Wielkość fontu
Kontrast