Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 13 lutego 2019 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, tj.:

  •  stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
    w obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
  • Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM oraz w piśmie pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej UJ CM.

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast