Komunikat nr 4-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 15 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele akademiccy WL UJ CM, Studenci wszystkich kierunków WL,

W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 (Nauczanie zdalne 2020) Dziekana WL podajemy poniżej zestawienie dostępnych on-line praktycznych materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które są pomocne do zaopatrzenia się i wykorzystania programu MS Teams. Przypominamy, że program ten jest bezpłatnie dostępny dla całej kadry dydaktycznej i wszystkich studentów UJ, oraz że powinien on stanowić podstawę realizacji on-line. Podkreślamy, że seminaria e-learningowe muszą odbywać się w systemie zamkniętym, tzn. logowanie do grupy zajęciowej odbywa się jedynie za pomocą adresu w domenie uj.edu.pl.

 1. Usługi Microsoft Office 365 dla UJ 
  https://dui.uj.edu.pl/office-3651 
 2. Pobierz MS Teams
  https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app
 3. Pobierz OneNote
  https://www.onenote.com/download
 4. Stworzenie grupy w teamsach
  https://support.office.com/en-us/article/create-a-class-team-in-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b
 5. Dodanie członka do grupy w teamsach
  https://support.office.com/en-us/article/add-a-student-to-a-class-team-b88263bb-ace1-4702-8a48-f8a2cf4af954
 6. Krótki tutorial z wykorzystania MS Teams w edukacji
  https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/1
 7. Krótkie filmiki pokazujące ideę wykorzystania Teamsów i OneNote w edukacji
  Module 1: Getting Started with Microsoft Teams – https://www.youtube.com/watch?v=ZgmIucYKiZM
  OneNote Class Notebook and Microsoft Teams: Two’s company https://www.youtube.com/watch?v=uhiH8Lei8Mg
  Microsoft Teams student group project scenario – https://www.youtube.com/watch?v=Yn0WtuiPOIU
 8. Zakładanie spotkania – step by step wideo
  https://youtu.be/HjdN1u1Rg34
 9. Folder stworzony przez Zakład Dydaktyki Medycznej z zebranymi materiałami dotyczącymi MS Teams (wymaga zalogowania na log-in i hasło poczty UJ):
  https://ujchmura-my.sharepoint.com/personal/zdm_uj_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzdm%5Fuj%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FZDM%20UJ%20CM%2FMateria%C5%82y%20instruktazowe&originalPath=aHR0cHM6Ly91amNobXVyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC96ZG1fdWpfZWR1X3BsL0VpdFVxeU5FMWtwSWlEYzdKNlpZY3A4QnRUSnhPbzF2TjdnNlpDRW1QQlJUeWc_cnRpbWU9YlBpQ0tjekkxMGc

W przypadku pytań dotyczących technicznych aspektów pracy na platformie MS TEAMS prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Dydaktyki Medycznej; adres e-mail: zdm@uj.edu.pl

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót