Wolontariat w związku z pandemią COVID-19 – zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego

Kraków, dnia 07. marca 2021

Wolontariat w związku z pandemią COVID-19

Zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19 (aktualizacja ogłoszenia z dnia 12. listopada 2020)

Uprzejmie informuję, że godziny pracy wolontaryjnej studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie epidemii COVID-19 mogą zostać zaliczone na poczet praktyk wakacyjnych.

Liczba zaliczonych godzin wolontaryjnych może maksymalnie wynosić:

  1. przypadku pracy na tzw. Oddziałach Covidowych do pełnego wymiaru godzin praktyki
  2. na innych oddziałach
    – 15 w przypadku praktyk tygodniowych,
    – 30 w przypadku praktyk dwutygodniowych,
    – 60 w przypadku praktyk trzytygodniowych,
    – 90 w przypadku praktyk czterotygodniowych.

Uzyskanie zaliczenia wymaga złożenia odpowiedniego podania do Dziekana WL wraz z zaświadczeniem z jednego z wymienionych szpitali o liczbie przepracowanych godzin i charakterze wykonywanych czynności.

Informacja dla studentów VI i V roku kierunku lekarskiego o warunkach odbywania woluntariatu w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 dostępna jest na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/ogloszenia/informacja-dla-studentow-vi-i-v-roku-kierunku-lekarskiego-o-warunkach-odbywania-woluntariatu-w-jednostkach-szpitala-uniwersyteckiego-w-krakowie-w-roku-akademickim-2020-2021/

Link do strony dedykowanej zapisom:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2862-c4NwaA7pDh4R9r72Ez5dUQllJN1JXT0ZDMDAxR1hBU1FSS0g0SlNRWS4u

Jednocześnie informujemy, że w ramach wolontariatu istnieje możliwość udziału w opiece zdalnej nad pacjentami z COVID-19 pozostającymi w warunkach domowych. Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z panią prof. Moniką Bociągą-Jasik (e-mail: monika.bociaga-jasik@uj.edu.pl ). W tym przypadku liczba możliwych do zaliczenia godzin wolontaryjnych wynosi jak w punkcie B.

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast