Uroczystości z okazji 115. rocznicy urodzin Prof. dr hab. med. Józefa Bogusza

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie upamiętniło swojego dawnego prezesa prof. dr hab. Józefa Bogusza organizując wspólnie z Krakowskim Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Katedrą Historii Medycyny UJ CM uroczystości z okazji 115. rocznicy Jego urodzin. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. dr hab. Maciej Małecki.
W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi przy ul. Józefa Bogusza 14 na os. Strusia w Krakowie-Nowej Hucie. W uroczystościach wzięli udział syn i córka Profesora, prof. dr hab. Maciej Bogusz i dr Elżbieta Bogusz-Kahl z wnukami, na stałe mieszkający w Republice Federalnej Niemiec.
O godz. 17.00 odbyło się zebranie w Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Posiedzenie otworzył obecny przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego prof. dr hab. Igor Gościński wybrany na kolejną kadencję 2019-2022. W swoim wystąpieniu skupił się na podkreśleniu faktu najdłuższej, 34-letniej prezesury w historii TLK pełnionej przez prof. J. Bogusza. Kolejny wykład wygłosił prof. dr hab. Maciej J. Bogusz, syn prof. J. Bogusza. Opowiedział o całym życiu swojego ojca zawierając je w tytułowych trzech etapach.
Następnie po części spotkania przeznaczonej na wspomnienia zaproszonych gości wystąpiło rodzeństwo artystów, Marta i Marek Polańscy, z minirecitalem uświetniającym zorganizowane uroczystości.
Równolegle do tych wydarzeń było możliwe zapoznanie się z wystawą pamiątek po prof. J. Boguszu ze zbiorów Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM umiejscowioną obok sali im. St. Wyspiańskiego w Domu TLK.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast