Nauczanie na odległość na Wydziale Lekarskim UJ CM – zaproszenie na szkolenie – przedłużony termin zapisów do 4 marca br.

Uprzejmie informuję, że dnia 5. marca 2019 roku o godzinie 13.00 w Auli Nowodworskiego UJ CM odbędzie się szkolenie z zakresu nauczania na odległość (E-learning). Będzie ono dotyczyło sposobów przygotowania wykładów na platformie PEGAZ. Zajęcia poprowadzą pracownicy Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Zachęcam do przyniesienia własnych laptopów w celu przećwiczenia prezentowanych etapów tworzenia wykładu.
Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszam nauczycieli akademickich, szczególnie z tych jednostek, które planują prowadzenie wykładów w formie nauczania na odległość w roku akademickim 2019/2020.
Proszę o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu do dnia 4 marca br. do pana Wiesława Pyrczaka na adres wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl 

W załączeniu przesyłam prezentację przedstawianą na Radzie Wydziału w dniu 21. lutego obejmującą podstawowe dane na temat koncepcji nauczania na odległość na naszym Wydziale.

Rada Wydziału Lekarskiego – prezentacja 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast