Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zebrania wyborczego

503.0041.1.2021

Komunikat

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 10 lutego 2021 r.

zgodnie z uchwałą nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania wydziałowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia wyborów członków rad dyscyplin na kadencję 2019-2022 oraz § 65 ust.3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

zwołuję na dzień 18 lutego 2021 r. godzina 12.15 (I termin), godzina 12.30 (II termin) zebranie wyborcze w celu wyboru dwóch członków Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ.

Zebranie odbędzie się w formie zdalnej przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.
Link do tego systemu otrzymają uczestnicy spotkania wyborczego na adres w domenie uj.edu.pl.

 

prof. dr hab. Piotr Richter

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Otrzymują:
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz deklarujący przynależność do dyscypliny nauki medyczne w co najmniej 75%


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast