Informacja dotycząca praktyk wakacyjnych 2017/2018

Studenci II, III, IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego planujący odrabiać  praktyki wakacyjne poza jednostkami wskazanymi przez Dziekanat, we własnym zakresie zwracają się pisemnie do wybranej przychodni stomatologicznej lub gabinetu (mogą być również gabinety prywatne posiadające 1 stanowisko pracy klinicznej) o  wyrażenie zgody na odbycie  praktyki wakacyjnej zgodnie z programem.

Nadzór nad studentami odrabiającymi praktyki  musi sprawować lekarz specjalista, lekarz posiadający  specjalizację ze stomatologii ogólnej lub lekarz z minimum 5-cio letnim stażem pracy. Student przynosi do Dziekanatu zgodę jednostki na realizację praktyki wraz

z oświadczeniem lekarza oraz dokumenty rejestracyjne jednostki, na tej podstawie zostanie przez Dziekanat wystawione imienne skierowanie na praktykę  lub zawarte porozumienie. W/wym. dokumenty należy przedłożyć w Dziekanacie w terminie  do 30 maja 2018 r.

Studenci dokonują również rejestracji na praktyki w systemie USOS ( INNE MIEJSCA).

Studenci odrabiający praktyki w Krakowie dokonują rejestracji na praktykę w systemie USOS. Dokładny termin rejestracji na praktyki zostanie podany w terminie późniejszym po uzgodnieniu szczegółów rejestracji z zespołem USOS.

Aktualne programy praktyk wakacyjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego: http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast