Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie terminów składania w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego i postępowania o nadanie tytułu profesora oraz w Centralnej Komisji o wszczęcie postępowania habilitacyjnego według „starych zasad”

503.0201.5.2019

KOMUNIKAT nr 5
Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie:
terminów składania w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego i postępowania o nadanie tytułu profesora oraz w Centralnej Komisji o wszczęcie postępowania habilitacyjnego według „starych zasad”

 

Celem dotrzymania ustawowego ostatecznego terminu wszczęcia wyżej wymienionych przewodów i wyżej wymienionych postępowań (który upływa 30 kwietnia 2019 r.) uprzejmie przypominam, iż stosowne wnioski winny być przedstawione Radzie Wydziału Lekarskiego UJ CM najpóźniej na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem ich wniosków w programie wyżej wymienionego posiedzenia winny złożyć stosowną dokumentację w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

  • 31 marca 2019 r. w sprawach dotyczących wszczęcia przewodu doktorskiego
  • 12 kwietnia 2019 r. w sprawach dotyczących wszczęcia postępowania profesorskiego.

W przypadku postępowań habilitacyjnych wnioski do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu należy przekazać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast