X Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – relacja

W dniu 23 maja 2020 roku odbyła się X Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w której uczestniczyli doktoranci Wydziałów Lekarskiego, Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, InterDokmed. Konferencję otworzył prof. dr hab. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego, a obecni byli m.in. prof. dr hab. Krystyna Sztefko – Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia, prof. dr hab. Rafał Olszanecki – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UJ, dziekani, kierownicy studiów doktoranckich, profesorowi prowadzący sesje naukowe i doktoranci.

Podczas sesji inauguracyjnej wykłady przedstawili zaproszeni profesorowie: prof. dr hab. Andrzej Matlak – Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, tytuł „Dozwolone granice cytowania cudzych utworów w świetle prawa autorskiego”, dr hab. Wirginia Krzyściak – Zakład Diagnostyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, tytuł „Schizofrenia – mit jedynej prawdziwej przyczyny” oraz dr Laura Bandura-Morgan – Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu NCN, tytuł „Rzetelność badań naukowych i starania o fundusze na badania”.

Konferencja odbyła się po raz pierwszy zdalnie, na platformie MS Teams, z powodu istniejącej pandemii COVID-19. Konferencję wspomagał Wydział Lekarski UJ CM, Fundacja dla Wydziału Lekarskiego UJ CM, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna i Polska Rada Resuscytacji.

Podczas 8 sesji przedstawionych zostało ponad 60 osiągnięć naukowych doktorantów, a prowadzący sesje dokonali ich ocen. Nagrody za najlepsze prace otrzymało 8 doktorantów w postaci nagrody finansowej ufundowanej przez Dziekana i Fundację dla Wydziału Lekarskiego oraz talonu na zakup książek Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Autorzy najlepszych prac będą mogli je opublikować w Folia Medica Cracoviensia, wydawanej przez Krakowski Oddział PAN (obecne m.in. w bazie Medline/PubMed).

Lista laureatów:

Sesja I – nauki podstawowe:
Ewelina Józefczuk,
Rola kinazy sfingozyny 1 w patofizjologii nadciśnienia tętniczego indukowanego angiotensyną II u myszy.

Sesja II – interdyscyplinarna:
Katarzyna Kaleta,
Palenie tytoniu i otyłość jako czynniki ryzyka hidradenitis suppurativa (trądziku odwróconego): immunohistochemiczna analiza wybranych protein.

Sesja III – interdyscyplinarna:
Beata Strach,
Opracowanie modelu in vitro do badania roli transporterów VGLUTs w niedokrwieniu mózgu.

Sesja IV – nauki kliniczne:
Anna Średniawa,
Całościowa ocena geriatryczna w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Sesja V – nauki podstawowe:
Karolina Tkacz,
Profibrotyczna odpowiedź fibroblastów, komórek mieloidalnych i komórek śródbłonka w mysim modelu zapalenia mięśnia sercowego.

Sesja VI – nauki kliniczne:
Justyna Lemejda,
Tworzenie bazy dźwięków powstających w stawach skroniowo-żuchwowych.

Sesja VII – nauki kliniczne zabiegowe:
Michał Wysocki,
Czynniki ryzyka niepowodzenia leczenia bariatrycznego po roku od laparoskopowego ominięcia żołądkowo-jelitowego z pętlą Roux-en-Y – badanie wieloośrodkowe.

Sesja VIII – nauki o zdrowiu:
Aleksandra Gorostowicz,
Skala DARS jako nowe narzędzie do wielowymiarowej oceny anhedonii.

 

 

 


Powrót