Znakomity wynik LEK i LDEK absolwentów WL

Z przyjemnością i olbrzymią satysfakcją informujemy, że absolwenci kierunku lekarskiego naszego Wydziału zajęli 1. miejsce w tegorocznej jesiennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) w dwóch podstawowych, najliczniejszych kategoriach zdających po raz pierwszy oraz ostatnich dwóch roczników (w sumie około 95% wszystkich zdających egzamin). Do egzaminu przystąpiło ogółem 663 naszych absolwentów a wynik pozytywny uzyskało 632 (95,5%). Średni wynik absolwentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 145,39 pkt i był o 3,73 pkt wyższy od drugiego wyniku w Polsce! W tej kategorii zdało 98,5% naszych byłych studentów.

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego zajęli 2 miejsce na egzaminie LDEK w obu wspomnianych kategoriach. Wśród przystępujących do egzaminu po raz pierwszy średnia punktów naszych były studentów wyniosła 139,60, jedynie o 0,67 pkt mniej od pierwszego miejsca. Ogółem LDEK zdało 95,8% naszych absolwentów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

Serdecznie gratulujemy zdającym oraz kadrze dydaktycznej Wydziału.

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast