Zmiana zasad przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

Uprzejmie przypominamy o zmianie zasad przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia oraz o zmianie druków, na których można aplikować o stypendia. Pełna procedura wraz z obowiązującymi wzorami jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow

Stare formularze będą traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.  

Prosimy również o nieprzekazywanie samodzielnie swoich aplikacji do Ministerstwa, tylko by składane były w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast