Złoty Skalpel 2018 – zaproszenie do konkursu

“Puls Medycyny” ogłasza dziesiątą edycję konkursu “Złoty Skalpel 2018”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie innowacji oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia. Konkurs promuje innowatorów, dzięki którym wzrasta jakość opieki medycznej w Polsce. Zgłoszenia ocenia 10-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

W konkursie oceniane są zgłoszenia prac i projektów w zakresie:

  • wynalezienia nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej,
  • opracowania nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia,
  • unowocześnienia polskiego systemu opieki zdrowotnej dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Kryteria oceny zgłoszeń przez jury to:

  • wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce, w trosce o dobro pacjenta
  • możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego
  • szanse na upowszechnienie rozwiązania
  • aspekty ekonomiczne

Do udziału zachęcani są indywidualni naukowcy, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, organizacje i wszystkie inne instytucje, które w minionym roku wniosły nową jakość do opieki medycznej w Polsce. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni dziesięciu finalistów, a zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł, ufundowaną przez partnera konkursu – firmę Polpharma.

Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania projektów mają także osoby trzecie (w szczególności pracodawcy, organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji.

Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. W pierwszym zespół redakcyjny „Pulsu Medycyny”, na podstawie nadesłanych dokumentów i materiałów, wybiera dziesięć wiodących projektów. Zostaną zaprezentowane członkom jury. W skład kapituły wejdą wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny, którzy dokonają oceny zgłoszeń w skali od 1 do 10. Wygra projekt, który uzyska największą liczbę punktów przydzielonych przez jurorów.

Finałowa dziesiątka projektów zostanie zaprezentowana na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystej gali w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres: e.kurzynska@pulsmedycyny.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2018 roku i jest nieprzekraczalny.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast