Zgłoś projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego UJ CM

Od 14 września na stronie https://budzet.cm-uj.krakow.pl za pomocą specjalnie do tego przygotowanej aplikacji, studenci i doktoranci UJ CM mogą zgłaszać projekty w ramach pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM. Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 października.

Przypomnijmy: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – umożliwił studentom i doktorantom przedstawienie i realizację projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego UJ CM. (http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2148) Na ten cel przeznaczono 100 tys. złotych.

Projekty mają być przygotowywane przez zespoły projektowe składające się z 3-5 osób – premiowane będą te, w skład których wejdą przedstawiciele trzech wydziałów UJ CM.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno poprawy uniwersyteckiej przestrzeni, jak i organizacji warsztatów czy wydarzeń kulturalnych albo zakupu ogólnodostępnego sprzętu. Ważne, aby służyły całej społeczności akademickiej i spełniły określone w regulaminie https://budzet.cm-uj.krakow.pl/assets/files/za%C5%82_1_zarz_11_2018_CM.pdf) warunki formalne. Musza być więc:

  • zgodne z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w UJ CM;
  • uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalne;
  • być zlokalizowane na terenie nieruchomości (w tym w budynkach) pozostających;
  • we władaniu UJ CM (https://budzet.cm-uj.krakow.pl/assets/files/za%C5%82_2_zarz_11_2018_CM.pdf) lub w innych miejscach, pod warunkiem, że otrzymają one aprobatę Komisji na etapie weryfikacji;
  • być możliwe do zrealizowania do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym została ogłoszony konkurs, czyli do końca 2019;
  • spełniać kryterium ogólnodostępności dla studentów i doktorantów, a także gospodarności, rzetelności i celowości w zakresie wykorzystania potencjalnych środków przeznaczonych na realizację projektu.

Maksymalna kwota pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Od 14 września organizowane będą spotkania konsultacyjne https://budzet.cm-uj.krakow.pl/index.php/Page/kontakt z członkami Komisji dokonującymi merytorycznej weryfikacji projektów, którzy będą odpowiadać na pytania autorów projektów.

Pytania można kierować na adres budzet@cm-uj.krakow.pl

Więcej informacji: budzet.cm-uj.krakow.pl https://budzet.cm-uj.krakow.pl

facebook.com/budzetUJCM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast