Zaproszenie dla pracowników naukowo-technicznych na kurs Presentation Skills for Health and Medical Sciences

Zaproszenie na kurs Presentation Skills for Health and Medical Sciences

Rekrutacja trwa do 26 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na kurs Presentation Skills for Health and Medical Sciences, w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adresaci: nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowo-techniczni niebędący na etacie dydaktycznym, którzy prowadzą zajęcia ze studentami.

W związku z ograniczeniami panelu rekrutacyjnego, osoby zainteresowane kursem, które należą do grupy “pracownicy naukowo-techniczni niebędący na etacie dydaktycznym i prowadzący zajęcia ze studentami” proszę o wybór w panelu rekrutacyjnym następującej pozycji: Pracownicy naukowo-techniczni niebędący na etacie dydaktycznym, którzy prowadzą zajęcia ze studentami oraz przesłanie na adres magdalena.baranowska@uj.edu.pl informacji o wybranej grupie zajęć.

Cel: Kurs ma na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy na zajęciach z dziedziny nauk medycznych prowadzonych w języku angielskim.

Program kursu:
– analiza stosowanych metod dydaktycznych i ich efektywne wykorzystanie w różnych kontekstach dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konsultacje)
– praktyczne wykorzystanie metod aktywizujących
– doskonalenie wypowiedzi ustnej i prezentacji publicznej w języku angielskim poprzez prowadzenie mikrosesji wykładowych, tworzenie zorganizowanych wypowiedzi pisemnych w kontekście akademickim
– opracowywanie zadań i testów sprawdzających w języku angielskim (pytania ustne oraz zadania sprawdzające w wersji elektronicznej)
– efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w dydaktyce nauczania przedmiotu w języku angielskim (zamieszczenie przykładowych zadań na platformie PEGAZ)

Kurs prowadzony jest metodą blended learning: 30 h zajęć warsztatowych oraz 30 h zajęć w formie e-learningu. 

Kurs będzie prowadzony w trzech grupach, w następujących terminach:

Grupa 1, prowadzący mgr Iwona Misztal, godz. 14:30-16:00 (stacjonarnie)
Poniedziałki: 4 III, 11 III, 18 III, 25 III, 1 IV, 8 IV, 15 IV, 6V, 13V, 20V, 27V, 3VI, 10VI, 17VI, 24VI

Grupa 2, prowadzący mgr Karolina Nurzyńska, godz. 17:30-19:00 (stacjonarnie)
Wtorki: 5III, 12III, 19III, 26III, 2IV, 9IV, 16IV, 30IV, 7V, 14V, 21V, 28V, 4VI, 11VI, 18VI

Grupa 3, prowadzący mgr Karolina Syta, godz. 17:30-19:00 (stacjonarnie)
Środy: 6III, 13III, 20III, 27III, 3IV, 10IV, 17IV, 24IV, 8V, 15V, 22V, 29V, 5VI, 12VI, 17VI

E-learning będzie odbywał się w wymiarze 2 godzin zajęć i będzie realizowany do 2 tygodni od daty zajęć stacjonarnych.

Miejsce zajęć: Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 20

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. Formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem:https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu.

Lista wszystkich planowanych szkoleń dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/6/

Pełna oferta oraz szczegółowe informacje nt. Projektu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast