Zamiana formy wykładów na E-learning 2020/2021

Szanowni Państwo,

Koordynatorzy przedmiotów realizowanych na Wydziale Lekarskim UJ CM

W roku akademickim 2019/2020 w formie e-learningowej zamieszczono na platformie Pegaz ponad 250 wykładów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyka. Forma ta zyskała bardzo przychylne oceny studenckie, pozwoliła także na realne dotarcie wykładanych treści do wszystkich studentów tego kierunku. Zgodnie z informacją przekazaną podczas posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego od roku akademickiego 2020/2021 planowana jest zmiana wszystkich wykładów na kierunku lekarskim z formy tradycyjnej na kształcenie na odległość (E-learning). Bardzo liczymy na pomoc i zaangażowanie w przeprowadzeniu do końca zapoczątkowanego w minionym roku akademickim procesu.

W związku z tym uprzejmie proszę o przesłanie tematów wykładów koordynowanych przez Państwa przedmiotów wraz z imieniem i nazwiskiem osób prowadzących do dnia 7 lutego 2020 r. na adres dziekwl@cm-uj.krakow.pl
Na podstawie zgłoszeń utworzone zostaną odpowiednie szablony w programie PEGAZ oraz nadane zostaną uprawnienia ich edycji.

Do tego czasu proszę też o przesłanie propozycji zmian formy wybranych wykładów na kierunku lekarsko-dentystycznym i dietetyka.

Jednocześnie informuję, że zmiana formy wykładów wymaga odpowiedniej aktualizacji sylabusa przedmiotu.

Dziekan Wydziału Lekarskiego


prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast