Wysokie miejsca studentów kierunku lekarskiego WL na XVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biochemicznej „Superhelisa”

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej „Superhelisa”, organizowany rokrocznie dla studentów wydziałów lekarskich polskich uczelni medycznych, odbył się w tym roku w dniach 17-18 maja w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wzięło w nim udział 30 najlepszych studentów studiów medycznych z różnych polskich uczelni. Wśród uczestników byli studenci i ich opiekunowie z Warszawy (WL1 i WL2), Gdańska, Poznania (WL1 i WL2), Katowic, Zabrza i Wrocławia (WL1 i WL-S2) i Krakowa (WL).

Zmagania biochemiczne dotyczyły – pisemnej analizie zagadnień, napisania testu z całego zakresu materiału oraz finałowej wypowiedzi ustnej.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentował, wyłoniony po przeprowadzonych wewnętrznych eliminacjach, zespół studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w składzie: Kacper Dykas, Dominik Felkle i Albert Juszczyk, nad którym opiekę sprawowała dr Joanna Dulińska-Litewka, adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM.

Krakowski zespół zdobył III miejsce w klasyfikacji drużynowej. Nasi studenci zajęli też wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej: III miejsce zdobył Kacper Dykas, IV miejsce Albert Juszczyk, a VI Dominik Felkle.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast