Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020

W tegorocznej wiosennej edycji lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM po raz kolejny uzyskali najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce w najliczniejszej kategorii obejmującej lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach (ponad 84% wszystkich zdających).

W tej kategorii absolwenci naszego Wydziału uzyskali 143,61 punktów co stanowi 8,56 punktu więcej niż średnia wszystkich uczelni. Jednocześnie wyprzedzili o 2,1 punktu studentów kolejnego uniwersytetu z listy rankingowej.

Sukces odnieśli również absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego WL UJ CM uzyskując drugą pozycję w rankingu stomatologów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat.

Egzamin LEK jest przeprowadzany dwa razy do roku, trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Zdanie tego egzaminu jest wymagane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.

Serdecznie gratulujemy absolwentom naszej uczelni. Składamy też podziękowania kadrze dydaktycznej WL UJ CM za trud włożony w przygotowanie młodych lekarzy.

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan WL ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast