Wykłady E-learningowe: obowiązek uzyskania zaliczenia

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że wykłady E-learningowe są integralną częścią programu studiów i ich zaliczenie jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny lub uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu. Zaliczenie wykładów wymaga ich wysłuchania oraz prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania testowe.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast