WL – obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2019 r.

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym tj. 18 marca 2020 r. włączony został Arkusza samooceny za rok 2019  

E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy “Bibliografia UJCM” dane dotyczące publikacji.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach, kierownictwie projektami badawczymi i promotorstwie rozprawy doktorskiej wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza https://as.cm-uj.krakow.pl/ ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2019 i wartości indeksu Hirscha.

Link do Arkusza został zamieszczony na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce “Bibliografia, bibliometria i samoocena”.

Logowanie do Arkusza następować będzie poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2019.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie do 22 kwietnia 2020 roku.

Prosimy o wygenerowanie Arkusza samooceny w formacie *.pdf i zachowanie go w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże Państwa Arkusze samooceny do Dziekanatu.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast