WL – obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2019 r. niezależnie od posiadanych osiągnięć – przedłużenie terminu do 4.05.2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem każdego pracownika prowadzącego badania naukowe niezależnie od posiadanych osiągnięć i publikacji jest złożenie Arkusza samooceny za rok 2019  

Termin złożenia Arkusza samooceny został przesunięty do dnia 4 maja br.

E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy “Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach, kierownictwie projektami badawczymi i promotorstwie rozprawy doktorskiej wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza https://as.cm-uj.krakow.pl/ ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2019 i wartości indeksu Hirscha.

Link do Arkusza został zamieszczony na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce “Bibliografia, bibliometria i samoocena”.

Logowanie do Arkusza następować będzie poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2019.

Prosimy o wygenerowanie Arkusza samooceny w formacie *.pdf i zachowanie go w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże Państwa Arkusze samooceny do Dziekanatu.

W przypadku pytań związanych z bibliografią lub trudnościami z zalogowaniem do Arkusza samooceny prosimy o kontakt z Biblioteką Medyczną pod adresem: bibliografia@cm-uj.krakow.pl lub informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast