Wizyta uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) w dniu 17 grudnia 2019 r. mieliśmy przyjemność gościć uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej w Centrum Symulacji Medycznej w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM.

Licealiści zobaczyli w jaki sposób można sterować zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego i pediatrycznego, jak wyglądają przyrządy do nauki szycia chirurgicznego.

Technicy symulacji medycznej mgr inż. Natalia Baster, mgr Mariusz Habera oraz mgr Radosław Dziewa zapoznali uczestników z wyposażeniem CSM, które zajmuje obecnie 6 sal wysokiej wierności. Studenci UJ CM mogą tutaj ćwiczyć w doskonale wyposażonych salach medycznych. W laboratoriach zamontowany został sprzęt audio-video z możliwością archiwizacji, który pozwala na nagranie przebiegu scenariusza symulacyjnego oraz jego odtworzenie podczas wspólnej analizy zajęć. W wyposażeniu centrum znajduje się 5 symulatorów osób dorosłych, 5 dziecięcych i 2 noworodkowe oraz symulator porodowy. W ramach zajęć w Zakładzie Dydaktyki Medycznej odbywają się również zajęcia z udziałem pacjentów symulowanych czyli aktorów, odgrywających role osób chorych. Studenci na co dzień mogą zarówno ćwiczyć umiejętności komunikacji jak i badanie pacjenta. Pracownicy ZDM pod Kierownictwem dr Grzegorza Cebuli szukają nowych metod edukacyjnych by uczyć lepiej przyszłych i obecnych adeptów medycznych. Cieszymy się, że ta krótka wizyta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast