Wizyta uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 11 kwietnia br. uczniów klasy medycznej z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie pod opieką Pana Wojciecha Gierczaka.
Uczniowie uczestniczyli wraz z studentkami kierunku dietetyka w wykładzie „Ostre uszkodzenie nerek i przewlekła choroba nerek. Zespoły nefrytyczne i nerczycowe” prowadzonego przez dr Katarzynę Ciesielczyk z Katedry Patofizjologii, kierowanej przez dr hab. Krzysztofa Gila prof. UJ w trakcie którego na podstawie omawianych przypadków klinicznych pacjentów, mogli min. próbować określać przyczyny powstałych objawów.
Po wykładzie brali udział w warsztatach, gdzie dr Michał Nowakowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej wprowadził uczniów w praktyczne aspekty laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych studentów. Uczniowie poznając pracownie symulacji medycznej mieli możliwość min. zapoznania się z nowoczesnym fantomem reagującym na przeprowadzane przy nim zabiegi medyczne a także nauką posługiwania się narzędziami laparoskopowymi.
Mamy nadzieję, iż wielu z odwiedzających naszą Uczelnię gości w przyszłości podejmie tutaj wymarzone studia medyczne.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast