Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 13 listopada br. uczniów I klasy o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu pod opieką Pani Ewy Poda-Michalskiej.

Uczniowie brali udział w warsztatach gdzie na kilku rotacyjnych stanowiskach prowadzone były zajęcia praktyczne w salach symulacji medycznej związane z zajęciami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nauką posługiwania się narzędziami laparoskopowymi, obsłuchiwaniem płuc i serca oraz zapoznania się z nowoczesnym symulatorem reagującym na przeprowadzane przy nim zabiegi medyczne. Zajęcia prowadzone były przez mgr inż. Natalię Dul, mgr Annę Żądło oraz dr Grzegorza Cebulę – kierownika Zakładu Dydaktyki Medycznej.

Po zajęciach prowadzonych w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego uczniowie uczestniczyli wraz ze studentami II roku kierunku lekarskiego w wykładzie „Degradacja wewnątrzkomórkowa lipidów złożonych – lipidozy. Biosynteza cholesterolu i pochodnych (kwasy żółciowe, hormony). Metabolizm kompleksów lipoproteinowych. Dyslipoproteinemie” prowadzonego przez prof. dr hab. Piotra Laidlera, kierownika Katedry Biochemii Lekarskiej w trakcie którego mogli poznać procesy zachodzące w organizmie ludzkim.

Mamy nadzieję, iż wielu z odwiedzających naszą Uczelnię młodych gości z Żywca w przyszłości podejmie tutaj wymarzone studia medyczne.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast