Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu na Wydziale Lekarskim

W ramach programu „Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński”, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Naszej Uczelni, bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.) – na Wydziale Lekarskim gościliśmy w dniu 7 czerwca br. uczniów II klasy o profilu biologiczno-chemicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu pod opieką Pani Ewy Poda-Michalskiej.

W ramach wizyty uczniowie gościli w Zakładzie Dydaktyki Medycznej kierowanego przez dr Grzegorza Cebulę, gdzie zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną (warsztaty, zajęcia laboratoryjne, zajęcia symulacyjne itd.).

Uczniowie brali udział w warsztatach w trakcie których na kilku rotacyjnych stanowiskach prowadzone były zajęcia praktyczne w salach symulacji medycznej. Zajęcia związane były z nauką posługiwania się narzędziami laparoskopowymi, gdzie mogli poznać jak młodzi chirurdzy uczą się pracy. Zapoznali się z nowoczesnym symulatorem człowieka dorosłego, symulatorem 5-latka i symulatorem niemowlęcia reagującymi na przeprowadzane przy nim zabiegi medyczne (jego funkcje życiowe i sterowanie). Uczniowie brali również czynny udział w zajęciach z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Pokazy prowadzone były przez dr Marcina Waligórę, mgr Joannę Fąferek, mgr Mariusza Habera oraz mgr inż. Natalię Dul.

Mamy nadzieję, iż wielu z odwiedzających naszą Uczelnię młodych gości w przyszłości podejmie tutaj wymarzone studia medyczne.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast