Warsztaty w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja trwa.

Adresaci: Nauczyciele akademiccy

Daty szkolenia: 4.03, 11.03, 25.03.2019, w tym:
4 marca: 9:15-13:15
11 marca: 9:15-14:00
25 marca: 9:15- 13:15

Miejsce: Strefa Studencka UJ, ul. Św. Anny 6

Cel warsztatu

  • podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności członków i członkiń społeczności akademickiej na temat zjawiska dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności w obszarze szkolnictwa wyższego
  • ukazanie źródeł (motywacji) oraz przykładów dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wraz ze sposobami przeciwdziałania tym zjawiskom i radzenia sobie z nimi
  • kształtowanie świadomości prawnej odnoszącej się do dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami

Scenariusz 16-godzinnego warsztatu

  • Tożsamość (własna i grupowa, koło tożsamości) i bycie postrzeganym/ą przez innych,
  • postrzeganie innych: uprzedzenia, stereotypy i ich konsekwencje, w szczególności w odniesieniu do edukacji i możliwości rozwoju (to jak jesteśmy traktowane w szkole, czy szerzej w trakcie edukacji i wychowania, wpływa na nasze możliwości uczenia się, osiągania sukcesu, radzenia sobie w trudnościami i problemami),
  • dyskryminacja aspekty społeczne, ramy instytucjonalne i prawne odnoszące się do dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami,
  • mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści,
  • rozpoznawanie i reagowanie na dyskryminujące/przemocowe zachowania i przekazy – rola świadków,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w powyższym szkoleniu zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu.

Lista wszystkich planowanych szkoleń dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/6/

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Baranowska
tel. 012 663 39 62

Biuro Projektu ZintegrUJ
Uniwersytet Jagielloński
ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast