VIII Konferencja Doktorantów UJ CM

19 maja w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie odbyła się VIII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w ramach której uczestnicy studiów doktoranckich zaprezentowali 100 referatów w dziedzinach nauk medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu oraz pokrewnych.

Uroczystości otwarcia konferencji przewodniczyła Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Krystyna Sztefko, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim prof. Tomasz Mach oraz Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Rafał Olszanecki.
W gronie wykładowców znaleźli się: prof. Maria Kała, prof. Piotr Laidler, prof. Joanna Cichy, dr Anna Beroun, dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał oraz dr Janusz Wątroba.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w sesjach referatowych klinicznych, nauki o zdrowiu, nauk podstawowych i farmaceutycznych (4-minutowe prezentacje typu „rapid fire” + dyskusja).

Na zakończenie Konferencji wręczono nagrody autorom najlepszych prac.
Lista laureatów dostępna na stronie: www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast