Uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Macieja Małeckiego dla wybitnych studentów i doktorantów

Podczas Rady Wydziału Lekarskiego w dniu 21. lutego 2019 r. Dziekan WL prof. dr hab. med. Maciej Małecki uroczyście wręczył studentom i doktorantom naszego Wydziału stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Otrzymało je 41 studentów oraz 3 doktorantów

O stypendia starało się w tym roku blisko 1338 studentów i ponad 556 doktorantów z całego kraju. Ich wnioski oceniał zespół 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Osoby, które otrzymały stypendium, musiały uzyskać co najmniej 9 punktów (w przypadku studentów) oraz 61 punktów (w przypadku doktorantów). Punkty można było zdobyć za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom.

Studenci Wydziału Lekarskiego, którzy otrzymali stypendium ministra to:

 • Jakub Chmiel
 • Katarzyna Ciuk
 • Dorota Długosz
 • Paulina Donicz
 • Jakub Droś
 • Alicja Dudek
 • Małgorzata Gackowska
 • Natalia Gajewska
 • Jakub Hołda
 • Sebastian Janiec
 • Katarzyna Jasińska
 • Artur Kacprzyk
 • Kornelia Kliś
 • Jerzy Król
 • Gabriela Kuczyńska
 • Maciej Lis
 • Zuzanna Malina
 • Aneta Marzec
 • Aneta Myszka
 • Anna Płotek
 • Izabela Pałasz
 • Mateusz Paziewski
 • Jakub Polak
 • Kamil Rapacz
 • Martyna Schönborn
 • Mateusz Sitkowski
 • Oksana Skomarovska
 • Urszula Skorus
 • Bernard Solewski
 • Tomasz Stefura
 • Konrad Stępień
 • Agnieszka Stępień
 • Elżbieta Szczepanek
 • Dominik Taterra
 • Grzegorz Torbicz
 • Agnieszka Trynkiewicz
 • Kamil Tyrak
 • Jan Witowski
 • Jakub Wnuk
 • Michał Zarzecki
 • Daria Zwinczewska

Doktoranci Wydziału Lekarskiego, którzy otrzymali stypendium ministra to:

 • Agata Bryk
 • Adrian Chrobak
 • Przemysław Pękala

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra to 15 tys. zł w przypadku studentów oraz 25 tys. zł w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane przez uczelnię – jednorazowo. 
Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast