Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie z wizytą na Wydziale Lekarskim

W dniu 28 października 2019 roku w kilku jednostkach Wydziału Lekarskiego miała miejsce wizyta jednej z klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Klasa ta, w której uczniowie mają poszerzony program nauczania z biologii, chemii oraz matematyki, otrzymała patronat Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. W Katedrze Patomorfologii uczniowie mieli możliwość obserwacji przez mikroskop elektronowy, a w Ośrodku Genomiki Medycznej OMIKRON dowiedzieli się o badaniach nad genomem ludzkim, chorobami uwarunkowanymi genetycznie i nowotworami przy użyciu nowoczesnych technologii biologii molekularnej. Młodzież spotkała się również ze Studenckim Kołem Naukowym przy Katedrze Chorób Metabolicznych, z którym współpracuje przy realizacji projektu „Cukrzyca – choroba cywilizacyjna”.

Składam serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji tej wizyty Prof. Dariuszowi Adamkowi, Prof. Magdalenie Szopie, Dr Pawłowi Wołkowowi oraz Dr Bartłomiejowi Matejko.

 

prof. dr hab. Maciej Małecki


Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast