Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego dotycząca realizacji praktyk na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2019/2020 z dnia 18. czerwca 2020 r.

Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego dotycząca realizacji praktyk na Wydziale Lekarskim UJ CM
w roku akademickim 2019/2020 z dnia 18. czerwca 2020 r.

 

Na podstawie „Uchwały nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020” na Wydziale Lekarskim wprowadzone zostają następują zmiany w programie studiów:

Kierunek lekarski

 • Rok I: przeniesienie realizacji praktyk „Opieka nad chorym – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok II: przeniesienie realizacji praktyk „Podstawowa opieka zdrowotna – praktyka wakacyjna oraz „Pomoc doraźna – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok III: przeniesienie realizacji praktyk „Choroby wewnętrzne – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok IV: przeniesienie realizacji praktyk „Chirurgia – praktyka wakacyjna” oraz „Pediatria – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok V: przeniesienie realizacji praktyk „Anestezjologia i intensywna terapia – praktyka wakacyjna” oraz „Ginekologia i położnictwo – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 • Rok I: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia – praktyka wakacyjna” oraz „Praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo-twarzowej – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok II: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka w zakresie asysty lekarzowi dentyście – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok III: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok IV: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym – praktyka wakacyjna” na rok akademicki 2020/2021

Kierunek dietetyka – stopień I

 • Rok I: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka wakacyjna – praktyka w szpitalu” oraz „Praktyka śródroczna – praktyka z zakresu technologii żywienia” oraz „Praktyka śródroczna – praktyka w szpitalu dla dorosłych” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok II: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka wakacyjna – w poradni dietetycznej chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych oraz dziale żywienia w szpitalu” oraz „ Praktyka śródroczna -praktyka w szpitalu dziecięcym/żłobku/przedszkolu” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok III: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka międzysemestralna: Praktyka w poradni dietetycznej” oraz „Praktyka międzysemestralna: Praktyka z zakresu technologii żywności” na rok akademicki 2020/2021

Kierunek dietetyka – stopień II

 • Rok I: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka wakacyjna – praktyka w poradni dietetycznej oraz Praktyka wakacyjna -praktyka z zakresu żywienia dzieci” na rok akademicki 2020/2021
 • Rok II: przeniesienie realizacji praktyk „Praktyka śródsemestralna pomiędzy III a IV semestrem -Praktyka w szpitalu dla dorosłych” na rok akademicki 2020/2021.

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast