Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że od roku akademickiego 2017/2018 studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych, wynikających z programu studiów, realizowanych poza Uczelnią.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia.

Informacje znajdują się na stronie :
http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/
Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu:
Polisa NNW
Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Studenci zainteresowani szerszym zakresem ubezpieczenia mogą ubezpieczyć się indywidualnie za pośrednictwem Samorządu Studentów UJ :
http://www.samorzad.uj.edu.pl/pl/ubezpieczenie

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast