Szkolenie dla pracowników Wydziału Lekarskiego

Nabór na pierwszą edycję szkolenia zamknięty

Pracownicy administracyjni Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM, sekretariatów jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego, administratorzy danych osobowych, osoby zainteresowane znajomością przepisów o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. w godz. 9:00-12:30, w Sali Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12.

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień z zakresu administrowania danymi osobowymi, bezpieczeństwa ich przetwarzania i ochrony tak, by 25 maja 2018 r. nowe zasady ochrony danych osobowych nie budziły żadnych wątpliwości.

Szkolenie poprowadzi Pani Monika Tokarczyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Jagiellońskim http://www.iod.uj.edu.pl

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 23.04.2018 r. na adres wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl

Państwa udział zostanie odnotowany podpisem na liście obecności.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast