Sukces studentów Koła Naukowego Katedry Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM

Działające przy Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Koło Naukowe koordynowane przez dr n. med. Magdalenę Osiewicz odniosło sukces. Wyniki realizowanego od wielu miesięcy projektu dotyczącego poziomu samooceny wiedzy polskich lekarzy dentystów w zakresie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, zostały opublikowane w czasopiśmie Pain Research & Management (IF: 1.701).

Oryginalny tytuł brzmi: Osiewicz M, Kojat P, Gut M, Kazibudzka Z, Pytko-Polończyk J. Self-Perceived Dentists’ Knowledge of Temporomandibular Disorders in Krakow: A Pilot Study.
A Pilot Study.

Adres url: https://www.hindawi.com/journals/prm/2020/9531806/


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast