Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 22.01.2018 r.

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium na semestr zimowy i jego sytuacja materialna nie uległa zmianie:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2016 rok .

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy i jego sytuacja uległa zmianie:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z poprawionym oświadczeniem o dochodach za 2016 rok oraz dokumentem potwierdzającym zaistniałą zmianę. (wprowadzenie zmian do oświadczenia o dochodach należy w pierwszej kolejności zgłosić koordynatorom ds. pomocy materialnej w celu cofnięcia oświadczenia do poprawy).

W przypadku gdy student nie ubiegał się o stypendium socjalne w semestrze zimowym:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2016 rok oraz pełną dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu.

Informacje w sprawie wymaganych dokumentów znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 października 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

https://wl.uj.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast