Studenci Wydziału Lekarskiego na ogólnoświatowej konferencji AMEE 2018

W dniach 25-29 sierpnia w Bazylei (Szwajcaria) odbyła się największa na świecie konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona tematyce edukacji medycznej – AMEE 2018.
Wśród ponad 4000 uczestników znalazła się dwójka studentów V roku kierunku lekarskiego – Dawid Bugara oraz Sebastian Janiec, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań na temat profilu wzorowego nauczyciela oraz ukrytego programu studiów w Polsce, opracowane w ramach działalności SKN Metodologii Nauczania i egzaminowania przy Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM. Ponadto Sebastian Janiec, jako jedna z 46 osób wybranych z grona ponad 1200 kandydatów z całego świata, brał udział w pracy komitetu organizacyjnego konferencji, jako członek AMEE Students’ Task Force – międzynarodowej grupy studentów, w tym roku aż 41 różnych narodowości, opartej na współpracy ponad wszelkimi podziałami, dającej możliwość swobodnej wymiany poglądów, w której udział można śmiało określić jednym z najcenniejszych doświadczeń w życiu studenta.

Coroczna konferencja An International Association for Medical Education (AMEE) zrzesza nauczycieli akademickich z całego świata. Podstawowym celem wydarzenia jest oparta na wynikach badań naukowych dyskusja nad optymalizacją jakości zajęć dydaktycznych, jak również możliwością wprowadzenia nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. W trakcie dyskusji uwzględniania jest perspektywa każdego z reprezentowanych państw, a oprócz kształcenia akademickiego omawiane są również problemy edukacji lekarzy rezydentów. Szczególne znaczenie w przebiegu wydarzenia mają studenci, z którymi oparta o wzajemny szacunek współpraca uznawana jest za podstawowy element konieczny do stworzenia wysokiej jakości warunków kształcenia.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast