Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego nagrodzeni za promowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego

W poniedziałek – 21 stycznia br. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Lekarskiego – prof. Macieja Małeckiego i Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym – prof. Jolanty Pytko-Polończyk z grupą studentów, którzy w marcu ubiegłego roku zaangażowali się w promocję Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas organizowanych corocznie Dni Otwartych naszej Almae Matris. Wśród nagrodzonych znaleźli się przyszli stomatolodzy – obecnie studenci, z roku drugiego – p. Paulina Orszulak, z roku trzeciego – p. Aleksandra Dziarkowska oraz panowie Michał Brandys i Wojciech Maga, a z roku czwartego – panie Dominika Goebel i Ewa Wysłouch.
Wręczenie okolicznościowych podziękowań przez Dziekana – Macieja Małeckiego, gratulacje oraz wspólne zdjęcie były podsumowaniem pracy na rzecz Uniwersytetu.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast