Sposoby publikacji ocen oraz wyników postępu studenta w nauce

W związku ze zbliżającym się okresem zaliczeniowym dla semestru zimowego, uprzejmie informujemy, iż nie należy publikować oceny/ wyniku studenta z egzaminów kursowych, kolokwiów, zaliczeń itp. na tablicach ogłoszeń, w Internecie lub w innych miejscach dostępnych publicznie wraz z:

  • Numerem PESEL studenta
  • Imieniem i nazwiskiem studenta
  • Numerem Albumu studenta

Rekomendowanymi sposobami zbiorczego publikowania wyników egzaminów kursowych, kolokwiów, zaliczeń itp. jest anonimizacja danych osobowych studenta. Wyniki takie standardowo można wprowadzać również do Systemu USOSweb  https://www.usosweb.uj.edu.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast