Samoocena za 2020 r. – elektroniczny arkusz samooceny

Szanowni Państwo!

We wtorek 16 marca 2021 r. włączony zostal Arkusz samooceny za rok 2020.

E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy Bibliografia UJ CM.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2020 i wartości indeksu Hirscha.

Link do Arkusza zostal zamieszczony na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce Bibliografia, bibliometria i samoocena.

Logowanie do Arkusza następować będzie poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2020.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie do 16 kwietnia 2021 roku.

Prosimy o wygenerowanie Arkusza samooceny w formacie *.pdf i zachowanie go w swojej dokumentacji. Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże Państwa Arkusze samooceny do Dziekanatu.

W razie pytań prosimy o kontakt: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl lub tel. 12 657 23 10 ; 12 312 16 57.

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast