Rochester 2018/19 – ogłoszenie dla studentów V roku kierunku lekarskiego

ROCHESTER 2018/19

Uniwersytet w Rochester (New York, USA  http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 3 miejsca (ewentualne dodatkowe miejsce finansowane częściowo ze środków UJ CM*), celem odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych.

Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i „kieszonkowego”.

Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • transkrypt (przebieg studiów),
  • 2 listy rekomendacyjne (od wykładowców Wydziału Lekarskiego UJ CM),
  • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
    oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I – IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 14 maja 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w maju (obecność obowiązkowa).

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast