Rejestracja pośrednia dla Studentów II i IV roku kierunku lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów roku II i IV do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-19/20-GRDZ-LK.2i4 dotyczy kierunku lekarskiego II i IV rok
od 23 września 2019 r. (poniedziałek) godzina: 10:30
do 26 września 2019 r. (czwartek) godzina: 23.00

  • dla II roku rejestracja na przedmiot Patologia
    WL-L2.Pat. – studia stacjonarne
    WL-N2.Pat. – studia niestacjonarne
  • dla IV roku rejestracja na przedmiot Propedeutyka stomatologii
    WL-L4.Prop.Stom. – studia stacjonarne
    WL-N4.Prop.Stom. – studia niestacjonarne

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2019/2020.
Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!
Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usosweb@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast