Realizacja zaległych praktyk dla studentów VI roku kierunku lekarskiego w roku akademickim 2020/2021 – list do kierowników klinik i koordynatorów praktyk

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o życzliwe przyjęcie podań studentów VI roku kierunku lekarskiego na zaległe praktyki wakacyjne.

Prośba moja nawiązuje do decyzji Pana Rektora prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego z dnia 23 października dotyczącej praktyk zawodowych dla studentów VI roku. W załączeniu do decyzji jest lista klinik na których studenci mogą odbywać praktyki wraz z limitem miejsc.

W związku z tym że większość oddziałów jest obecnie oddziałami wielodyscyplinarnymi możliwe będzie zaliczenie zaległych praktyk na każdym z oddziałów wymienionych na liście.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast