Rada Wydziału Lekarskiego – możliwość głosowania internetowego

Szanowni Państwo Członkowie Rady Wydziału:

W trosce o zapewnienie wymaganego regulaminem quorum przy głosowaniach, które po wprowadzeniu Ustawy 2.0 nadal będą miały miejsce na posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego, przygotowano możliwość głosowania elektronicznego/internetowego dla osób, które prześlą informację o usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej wyjazdami na konferencje naukowe, zajęciami dydaktycznymi, etc.

Indywidualny dostęp do systemu zapewniającego tajne głosowanie elektroniczne będzie zapewniony przez okres 2-3 dni przed posiedzeniem RWL. Osoby, które zgłoszą chęć głosowania elektronicznego, nie będą już miały możliwości pobrania karty do głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału.

Proszę o przekazywanie informacji o Państwa przewidywanej usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu RWL w dniu 17 października 2019 wraz z prośbą o udostępnienie możliwości głosowania elektronicznego na adres mailowy: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

Przesyłam pozdrowienia,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast