Rada Wydziału Lekarskiego – możliwość elektronicznego głosowania

Szanowni Państwo Członkowie Rady Wydziału:

W trosce o zapewnienie wymaganego regulaminem quorum przy głosowaniach, które po wprowadzeniu Ustawy 2.0 nadal będą miały miejsce na posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego, trwają prace nad przygotowaniem możliwości głosowania elektronicznego dla osób, które prześlą informację o usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej wyjazdami na konferencje naukowe, zajęciami dydaktycznymi, etc.

Planuję, że indywidualny dostęp do systemu zapewniającego tajne głosowanie elektroniczne byłby zapewniony przez okres 2-3 dni przed posiedzeniem RWL. Osoby, które zgłosiły chęć głosowania elektronicznego, nie miałyby już możliwości pobrania karty do głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału.

Proszę o przekazywanie informacji o Państwa przewidywanej usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu RWL w dniu 17 października 2019 wraz z prośbą o udostępnienie możliwości głosowania elektronicznego na adres mailowy: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

Przesyłam pozdrowienia,

Prof. dr hab. Maciej Małecki


Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast