Rada Wydziału Lekarskiego – możliwość elektronicznego głosowania

Szanowni Państwo Członkowie Rady Wydziału:

W trosce o zapewnienie wymaganego regulaminem quorum przy głosowaniach, które po wprowadzeniu Ustawy 2.0 nadal będą miały miejsce na posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego, uruchomiono możliwość głosowania elektronicznego dla wszystkich uprawnionych osób.

Indywidualny dostęp do systemu zapewniającego tajne głosowanie elektroniczne będzie zapewniony przez okres 2-3 dni przed posiedzeniem RWL, a informacja o tym fakcie zostanie przesłana mailem na adres służbowy. Osoby, które oddadzą głos elektronicznie, nie będą już miały możliwości pobrania karty do głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału.

Jednocześnie informuję, że począwszy od listopada 2019 roku posiedzenie RWL poza częścią głosowań personalnych będą miały charakter otwarty dla wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych Wydziału.

Przesyłam pozdrowienia,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast