Sukces Studentów SKN Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej

W dniu 9 listopada 2019 w czasopiśmie Australian Dental Journal (IF: 1,282) została opublikowana praca oryginalna pt. “Flattening of the articular eminence is associated with the loss of occlusal support: radiological study” (Australian Dental Journal. 2019 Nov 9. doi: 10.1111/adj.12736) – autorzy: Zuzanna Oruba, Piotr Malisz, Joanne Sendek, Vilde Aardal, Natalia Kopycińska, Krzesimir Krzystyniak, Dagmara Darczuk, Tomasz Kaczmarzyk.

Publikacja powstała na podstawie pracy badawczej realizowanej przez studentów w SKN Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej w roku akademickim 2017/2018  (Joanne Sendek, Vilde Aardal, Natalia Kopycińska, Krzesimir Krzystyniak) pod kierunkiem Opiekuna Koła.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast