Przynależność pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM do stowarzyszeń i organizacji o charakterze naukowym

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM

Szanowni Państwo,

W związku z pilną potrzebą aktualizacji informacji o przynależności pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM do stowarzyszeń i organizacji o charakterze naukowym na potrzeby “Rankingu Perspektyw”, bardzo proszę o zbiorcze zebranie ich wśród podległych pracowników Państwa jednostki organizacyjnej i uzupełnienie w załączonym formularzu czlonkostwa_formularz_v1.xls
Informacja obejmuje członkostwo zarówno w strukturach europejskich jak i światowych. W przypadku pełnienia funkcji lub zasiadania we władzach organizacji również uprzejmie proszę o nadmienienie o tym fakcie.

Oczekuję na Państwa odpowiedzi do dnia 20 lutego br. – proszę o ich przesyłanie na adres mailowy:
usos@cm-uj.krakow.pl oraz wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl

Załącznik:
czlonkostwa_formularz_v1.xls

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast